Disclaimer

De website is eigendom van de Koninklijke Vriendenkring van Officieren Carabiniers-Grenadiers vzw.
Verantwoordelijke uitgever
De verantwoordelijke uitgever van deze website is de voorzitter: Brigadegeneraal bd Marc De Muyer. Adres: Duistbosstraat 21, 3583 Beringen.
Of contact opnemen via
Koninklijke Vriendenkring van Officieren Carabiniers - Grenadiers vzw
Karmelietenstraat 20
1000 Brussel
België
of door middel van het Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. 
Website beheerder en ontwikkeling
Deze website werd ontworpen door de werkgroep communicatie van de Vriendenkring onder toezicht van de Voorzitter en de Raad van Bestuur van de Vriendenkring. De uitbating van de website staat ook onder hun verantwoordelijkheid. Opmerkingen, vragen en commentaren over de website kunt u overmaken via het contactformulier.
Informatie
De Vriendenkring besteedt veel aandacht aan de correctheid van de gegevens die op de website staan. Als de internetgebruiker toch onjuiste informatie op de website vindt, kan hij dat melden via het contactformulier.
De teksten die op de website gepubliceerd zijn, mogen geen aanleiding geven tot een wraakactie of ongepast internetgedrag. Enkel de teksten die in de verslagen van de Raad van Bestuur opgenomen werden en die gepubliceerd werden in het Infoblad, mogen als officieel beschouwd worden.
Auteursrecht
De hele site valt onder de Belgische en internationale wetgeving inzake het auteursrecht en de intellectuele eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, inclusief voor documenten, afbeeldingen en foto's die gedownload kunnen worden.
Het is ten strengste verboden, behalve na uitdrukkelijke toestemming van de verantwoordelijke uitgever of diens afgevaardigde, om de hele of een deel van de site op een elektronische drager te kopiëren of te verspreiden.
De verspreiding van de teksten in papiervorm is toegelaten onder volgende voorwaarden:
- de verspreiding moet gratis zijn
- de integriteit van de gekopieerde documenten moet gerespecteerd worden (geen wijziging of vervalsing)
- de bron moet duidelijk en leesbaar vermeld worden op de volgende manier: "Bron: website www.kvoaro-carabiniersgrenadiers.be."
Als u de teksten voor een ander doeleinde wilt gebruiken, past het om de verantwoordelijke uitgever of zijn afgevaardigde te contacteren.
Hyperlinks
De site www.kvoaro-carabiniersgrenadiers.be bevat links naar andere sites. Die sites, waarvan de adressen regelmatig geverifieerd worden, maken geen deel uit van onze site. Het team dat verantwoordelijk is voor de website beheert de inhoud van die sites niet en de Vriendenkring kan niet verantwoordelijk geacht worden inzake de informatie op die sites.
Het is mogelijk dat de site onbewust door middel van hyperlinks aan andere sites verbonden werd. De Vriendenkring kan bovendien niet verantwoordelijk geacht worden voor de informatie die zich op die andere sites bevindt.
Persoonlijke gegevens
De persoonlijke gegevens die u overmaakt via het contactformulier blijven vertrouwelijk.
De persoonlijke gegevens van de leden worden niet gepubliceerd.
Contacformulier
De velden van het online contactformulier die met een asterisk gemarkeerd zijn, moeten ingevuld worden. De informatie die daaruit gehaald wordt, zal niet bijgehouden worden.
Publicatie van foto's
Op grond van de regels met betrekking tot het portretrecht kan elke (niet openbare) persoon die op een foto staat en die niet uitdrukkelijk de toestemming heeft gegeven tot publicatie op deze website, de foto via een eenvoudig verzoek laten verwijderen.
De afbeeldingen op de website zijn het eigendom van de Vriendenkring, tenzij anders vermeld.
Zonder voorafgaande toestemming is het verboden om de foto's en afbeeldingen te verspreiden.
Cookies
Deze website maakt geen gebruik van cookies.
Ledenlijst
Er wordt geen ledenlijst publiek noch via het beschermd gedeelte van deze website gepucliceerd.
Indien u informatie wenst over leden, gelieve dan een eenvoudig verzoek te richten aan de webbeheerder via het contactformulier of rechtstreeks contact op te nemen met de voorzitter of de secretaris van de Vriendenkring.
Leden die zich wensen te verzetten tegen de publicatie van hun naam als lid van de vereniging, kunnen dit melden door contact op te nemen met de webbeheerder, de secretaris of de voorzitter van de Vriendenkring.

Copyright © 2019. All Rights Reserved.